قیمت اصلی 4,800,000تومان بود.قیمت فعلی 4,500,000تومان است.
قیمت اصلی 4,300,000تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000تومان است.