ارتباط با ریزپردازان

شعبه مرکزی: آذربایجان غربی، شاهین دژ، خیابان مطهری
شعبه دوم: آذربایجان غربی، بوکان، فرمانداری، خیابان پیام، جنب مسجد قبله
ساعت کاری: 08:00 – 22:00
تلفن فروشگاه: 044-46330001
مدیریت: 09148589833
مدیریت: واتساپ
location