قیمت اصلی 2,650,000تومان بود.قیمت فعلی 2,350,000تومان است.