فروشگاه ریزپردازان
No products in the cart.

اخبار

0 تصویر وجود ندارد

گواهینامه ISV چیست؟

گواهینامه Independent Software Vendor) ISV)، گواهینامه‌ای که به جهت هماهنگی سیستم نرم‌افزاری تولید شده یک کمپانی با سخت افزارهای کمپانی…